Alt/mezzosopran som våren 2016 har avslutat sina sångstudier på Masterprogrammet på KMH (Kungliga Musikhögskolan i Stockholm) med inriktning Tidig Musik. Lena har en bakgrund som musiklärare på högstadiet, men valde att lägga fokus på sin egen sång när hon 2011 blev accepterad till kandidatprogrammet i sång med inriktning Tidig Musik på KMH. På kandidatprogrammet (2011-2014) sjöng hon för Lena-Susanne Norin och på masterprogrammet fortsatte sångstudierna för Susanne Rydén. Båda är högt ansedda sångerskor inom framför allt tidig musik.

Lena frilansar både som solist och korist i Stockholm med omnejd, men även internationellt.

Som tidigare medlem i Ensemble Gemma gavs möjligheten att studera och fördjupa sig i repertoar från Sverige och övriga Europa från medeltid och ända in på 1700-talet. Det har även inneburit många spännande projekt både i och utanför Sverige.

Lena sjunger ofta med den internationella vokalensemblen Arton där repertoaren ofta består av barock- och renässansmusik, men även mer nutida musik. Därutöver står hon på vikarielistan i både Eric Ericsons Kammarkör och i Radiokören och har gjort flertalet konserter och turnéer med båda dessa körer. Hon har även blivit inbjuden till provsjungningar i andra professionella ensembler i Norden.

Som solist hör man Lena sjunga oratorier och annan kyrkomusik av tex Bach, Händel, Buxtehude, Duruflé, Mozart, Vivaldi, men även profan musik av tex Strozzi, Monteverdi, Dowland och Purcell.